PROJECTS

FÍS | INSEACHT

 
web_fisinseacht_carnais a visual arts exhibition by Cathal Ó Cuaig and Katharina Ó Conaire.

It presented at both the National University of Ireland, Galway and the Galway Fringe Festival in July 2012 to very positive reviews.

This project evolved from work carried out by folklorist and film-maker Ó Cuaig in the last year, who collected folkloric stories, tales and historiographies from Iorras Aithneach in west Co. Galway.

A thematically broad range of stories have been collected. These include stories of the living memory “old time”, ghost stories,  comedic stories and superstitions. In the end, just nine of these were selected for this installation, which encompasses video and photography.

 


FÍS | INSEACHT is just at its beginnings.

 

Our central goal is to provide an “out of the suitcase exhibition” that can travel far and wide, a suitcase can collect old stories and provide new ones when reopened!


 

Katharina Ó Conaire, a trained and accomplished actor, has spent a number of years as a visual artist, photographer and media designer in Berlin. She focuses on story-telling in her work, most of which was carried out for this project in Ireland in 2012. She is now living with her family in the Gaeltacht.

Galway native Cathal Ó Cuaig is involved in recent years in film-making. His directorial debut “An Cluiche”, premiered at the Dingle Film Festival, March 2012.

 

FÍS | INSEACHT was originally made possible with help from Ealaín na Gaeltachta and Galway County Council. Glór na nGael have enabled us to bring FÍS | INSEACHT to Berlin.

 

FÍS | INSEACHT
web_fisinseacht_makingofMeascán d’fhís/scéal/inseacht atá sa togra seo, de réir leide an teidil.

Ní scéalta go díreach atá iontu ach píosaí beaga cainte, giotaí de scéalta agus seanchais. An tslí atá na scéalta á n-inseacht ar chuir Cathal suim ann agus é á dtaifead, chomh maith leis na scéalta féin. Inseacht eile ar na scéalta atá sa taispeántas grianghraf seo.

D’fhás an togra ealaíne as roinnt scéalta béaloideas ó cheantar Iorrus Aithneach a ndearna Ó Cuaig taifead orthu le bliain anuas. Bailíodh scéalta ar réimse mór ábhar, ina measc scéalta maidir le taibhsí, scéalta maidir leis an seansaol, scéalta grinn agus piseoga. Sa deireadh roghnaíodh naoi scéal faoi leith astu seo agus is iad sin atá le feiceáil sa phíosa ealaíne suiteála seo. Beidh meascán d’fhís agus de ghrianghraif á dtaispeáint.

Tá Katharina Ó Conaire de ghnách bunaithe i mBeirlín mar fhísealaíontóir, ach d’oibrigh sí ar an togra seo i nGaillimh le linn 2012.

Is as Áill na Brún do Chathal Ó Cuaig agus tá sé ag plé le scannánaíocht le roinnt blianta anuas. Bhuaigh a chéad scannán ‘An Cluiche’ gradam amach ag an Sandpoint Film Festival, Idaho, S.A.M. le gairid.

Fuair an togra FÍS | INSEACHT maoiniú faoi Scéim Forbartha na nEalaíon 2010 ó Ealaín na Gaeltachta Teo agus ó Chomhairle Contae na Gaillimhe. Thug Glór na nGael cabhalr dúinn an togra a thaispeáint i mBeirlín.

 

FÍS | INSEACHT
web_fisinseacht_berlinist eine audiovisuelle Ausstellung von Cathal Ó Cuaig und Katharina Ó Conaire und war erstmals zu sehen in der National University of Ireland, Galway am 02 April 2012.

Im Juli 2012 wurde sie dann auf dem Galway Fringe Festival erneut präsentiert und bekam sehr positive Kritiken.

Folklorist und Filmemacher Ó Cuaig sammelte im letzten Jahr mündliche Überlieferungen, Märchen und Historisierungen aus Iorras Aithneach im County Galway und entwickelte daraus, zusammen mit der Künstlerin Gebhardt, „FÍS | INSEACHT“.

Eine thematisch breite Palette von Geschichten kam zusammen. Dazu gehören Geschichten aus der „guten alten Zeit“, Geistergeschichten, komödiantische Geschichten und Aberglauben. Am Ende wurden neun von ihnen für diese audiovisuelle Installation ausgewählt.

 

FÍS | INSEACHT steht am Anfang.

 

Ziel ist es eine Sammlung hervorzubringen, dessen Material in einen Koffer passt und die Welt bereisen kann. Dann werden Geschichten „herausgenommen“ und es können neue Geschichten hineingegeben werden. – Ein folkloristischer „Melting Pot“ .


 

Die gelernte Schauspielerin Katharina Ó Conaire arbeitete seit mehreren Jahren als bildende Künstlerin, Fotografin und Mediendesignerin in Berlin und Galway. Sie lebt heute mit ihrem Ehemann und Sohn in der Gaeltacht.

In ihrer Arbeit konzentriert sie sich auf das Erfassen von Momenten großer Erzählkraft und Dramatik.

Cathal Ó Cuaig stammt aus Iorras Aithneach im County Galway und sammelte in den letzten Jahren zahlreiche Erfahrungen im Filmgeschäft.

Sein Regiedebüt hatte er mit dem Kurzfilm “An Cluiche”, der 2012 auf dem Dingle Film Festival Premiere feierte.

 

FÍS | INSEACHT wurde bereits gefördert von Ealaín na Gaeltachta und dem Galway County Council. Dank der Unterstützung durch Glór na nGael konnte die Ausstellung in Berlin stattfinden.

 

 

Schreibe einen Kommentar